Športovo-strelecké združenie MAGNUM Rimavská Sobota

Štatútar Mgr. Emil Réti
Tréneri Mgr. Emil Réti, Ing. Ivan Jánoš, Peter Vígh
Adresa P. O. Box 90, 979 01 Rimavská Sobota
Prevádzka Strelnica Tormáš, Rimavská Sobota
Zloženie Predseda - Mgr. Emil Réti Tajomníčka - Mgr. Martina Banská Člen Výboru - Peter Vígh
Počet členov 62
Počet členov do 18r. 5

Zdieľajte na:

Komentujte